Consulting

ให้คำปรึกษา และรับวิเคราะห์ปัญหาในอุตสาหกรรมต่างๆทั้งในขั้นตอนการออกแบบและการผลิต โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงด้าน CAE และโปรแกรม CAE ชั้นนำที่สามารถรองรับรูปแบบปัญหาที่หลากหลาย

Comments are closed.