สัมมนาเปิดตัวหนังสือ การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วย Altair SimLab โดย อ. ปราโมทย์ เดชะอำไพ

ภาพบรรยากาศในงานสัมนา

No Comments Yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *