สัมมนาเปิดตัวหนังสือ การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วย Altair SimLab โดย อ. ปราโมทย์ เดชะอำไพ

ภาพบรรยากาศในงานสัมนา

Comments are closed.