News & events

Modern Manufacturing Forum 2016

พบกับบริษัท ดีไซน์ ธรู ซิมมิวเลชั่นได้ที่งาน Modern Manufacturing Forum 2016 วันที่ 27 ก.ย. นี้ ที่โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา
Read more

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ: การขึ้นรูปโลหะแผนเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงและการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์ ่ เอลิเมนต์ (FEM) รวมภาพและบรรยากาศการสัมมนา : การขึนรูปโลหะแผนเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงและการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์ ่ เอลิเมนต์ (FEM) ผ่านมาได้ด้วยดีสำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ วันที่ 12-13, 18-19 พฤษภาคม 2559 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์กรุงเทพฯ บริษัท Design Through Simulation ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่ให้ความสนใจในการจัดสัมมนาครั้งนี้ และพบกันในงานสัมมนาครั้งต่อไป
Read more