สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ: การขึ้นรูปโลหะแผนเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงและการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์ ่ เอลิเมนต์ (FEM)
รวมภาพและบรรยากาศการสัมมนา : การขึนรูปโลหะแผนเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงและการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์ ่ เอลิเมนต์ (FEM)
ผ่านมาได้ด้วยดีสำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ วันที่ 12-13, 18-19 พฤษภาคม 2559 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์กรุงเทพฯ บริษัท Design Through Simulation ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่ให้ความสนใจในการจัดสัมมนาครั้งนี้ และพบกันในงานสัมมนาครั้งต่อไป

No Comments Yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *